มหาศักราช

posted on 17 Dec 2007 16:32 by prangsuwan

มหาศักราช  ( Shaka  Era )

 

ย่อว่า ม.ศ. ผู้ตั้งคือ  พระเจ้ากนิษกะ กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของพวกกุษาณะ
อันเป็นชนชาติที่เข้าไปครอบครองอินเดียทางตะวันตกเฉียงเหนือตั้งแต่ช่วงต้น
พุทธศตวรรษที่
6 เมื่อขึ้นเสวยราชย์แล้ว พระเจ้ากนิษกะได้ตั้งมหาศักราชขึ้นใน
พ.ศ.
622 

 

         มหาศักราช 1 ตรงกับ พ.ศ.622 มหาศักราชจึงน้อยกว่าพุทธศักราช
622-1 = 621 ปี  จึงใช้จำนวน 621 นี้เป็นเกณฑ์ในการบวกลบ เพื่อเปลี่ยน
ศักราชระหว่างมหาศักราชกับพุทธศักราชคือ พ.ศ.
= ม.ศ. + 621   
                                                    
ม.ศ. = พ.ศ. – 621 
ไทยไม่ได้รับมหาศักราชจากอินเดียโดยตรง แต่รับจากเขมรซึ่งรับมาจาก
อินเดียอีกทอดหนึ่ง  มหาศักราชใช้ในการคำนวณทางโหราศาสตร์ และใช้
ระบุเวลาในจารึก  ตำนาน  โดยเฉพาะที่ทำขึ้นก่อนสมัยสุโขทัยและใน
สมัยสุโขทัยการระบุมหาศักราชและจารึกในตำนาน  มักบอกเพียงว่าเป็น
ศักราชใดหรือศก คือ ปีใด ไม่ได้ใส่คำว่ามหาศักราชไว้อย่างชัดเจน
ทั้งนี้เพราะสมัยนั้นมหาศักราชเป็นศักราชสำคัญ เพียงแต่เอ่ยว่าศักราช
ที่เท่าไรก็เป็นที่ทราบกันว่าปีที่เอ่ยถึงนั้นเป็นมหาศักราช  แต่เมื่อเวลาผ่านไป
นานๆเข้า การใช้ศักราชเปลี่ยนแปลงไป  คนชั้นหลังที่อ่านหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์เหล่านั้นจึงอาจเกิดปัญหาไม่แน่ใจว่า ปีที่ระบุไว้ลอยๆนั้นเป็น
ศักราชแบบไหนแน่แต่ถ้าผู้อ่านมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์
ที่กล่าวถึงและรู้จักเปรียบเทียบตรวจสอบตามสมควรก็จะแก้ปัญหาดังกล่าวได้
เช่น  จารึกหลักที่
1 หรือจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ด้านที่ 4  มีข้อความ
กล่าวถึงกำเนิดตัวหนังสือไทยว่า

          “...เมื่อก่อนลายสือไทยนี้บ่มี  1205  ศกปีมะแม  พ่อขุนรามคำแหง
หาใคร่ใจในใจแลใส่ลายสือไทยนี้  ลายสือไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้...

 

สมัยนั้นไทยใช้ทั้งมหาศักราชกับพุทธศักราช แต่พ่อขุนรามคำแหง
มหาราชครองราชย์อยู่ระหว่าง พ.ศ.
1822-1841 เมื่อไม่ใช่พุทธศักราชก็น่าจะ
เป็นมหาศักราช

 

         การเทียบเปลี่ยน ม.ศ.1205เป็นพ.ศ. ได้  1205 + 621 = พ.ศ.1826
ซึ่งอยู่ในช่วงรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชจึงสรุปได้ว่า 1205 ศก คือ ม.ศ. 1205

 

Comment

Comment:

Tweet

open-mounthed smile

#97 By ปรเมศ (223.205.0.197|223.205.0.197) on 2015-07-31 20:05

ทำการบ้านเสร็จแล้ว..big smile big smile big smile surprised smile surprised smile surprised smile confused smile confused smile confused smile

#96 By Neena (101.51.189.202|101.51.189.202) on 2015-07-20 10:21

Good ดีค่ะมาอ่านอย่างนี้ดีแล้วฟังครูอธิบายไม่ค่อรู้เรื่องเลมาอ่านคะเข้าใจขึ้นเยอะเลยคะbig smile big smile big smile big smile big smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile

#95 By ืNeena (101.51.189.202|101.51.189.202) on 2015-07-20 10:20

#94 By (1.47.68.159|1.47.68.159) on 2015-07-19 10:12

#92 By (101.51.190.194|101.51.190.194) on 2015-07-18 14:58

#93 By (101.51.190.194|101.51.190.194) on 2015-07-18 14:58

#91 By (49.237.135.53|49.237.135.53) on 2015-06-22 13:36

#90 By (110.77.230.162|110.77.230.162) on 2015-06-10 18:42

#89 By 2558 (110.78.148.176|110.78.148.176) on 2015-06-03 13:22

confused smile embarrassed

#88 By (118.173.202.238|118.173.202.238) on 2015-05-27 19:20


#87 By (64.233.173.178|115.87.12.189, 64.233.173.178) on 2015-05-24 18:16

สุดยอดแห่งความ งง สุดๆwink sad smile confused smile

#86 By poa Chulaip Eimpong (49.48.133.249|49.48.133.249) on 2015-05-24 10:13

confused smile confused smile confused smile

#85 By (14.207.240.150|14.207.240.150) on 2014-11-16 21:05

คิดถึงนะbig smile double wink

#84 By (223.206.26.9|223.206.26.9) on 2014-08-23 17:58

ทำไมไม่พูดด้วย

#83 By (223.206.26.9|223.206.26.9) on 2014-08-23 17:57

เป็นไรเป่าdouble wink double wink double wink

#82 By (223.206.26.9|223.206.26.9) on 2014-08-23 17:56

รักจากใจรัฐวุฒิ   

#81 By (223.206.26.9|223.206.26.9) on 2014-08-23 17:56

#80 By (1.4.151.137|1.4.151.137) on 2014-07-14 11:51

big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry

#79 By (1.10.207.45|1.10.207.45) on 2014-07-02 21:26

หำหหหำหหำหำหำำำหำหำหำหำหำหำหำหำหำหำหำหำหำหำหำหำหำหำหำำหหำหำหำำหหำหำหำหำหำหำหำหำหำหำำหำหำหหำหำหำหำหำหำหำหำหำหำหำหำำหหำหำำหำหำหำหำหหำหำหหำหำหำหำหำหำหำหำหำหำหำหำหหำหำหำำหหำหำหำหำหำหำหำหำหำหำหำหำหำหำหำหำหำหำหำหำำหหำำหำหหำหำหำหหำหหำหำหำำหำหำหำหหำหำหำำหำหำหำหำหำหำหำหำหำหำหำหำหำหำหำหำหำหำหำหำหำหหหำหำหำหำำหำหำหำหำหหำหำ

#78 By (1.10.207.45|1.10.207.45) on 2014-07-02 21:23

กุี้แแแกกพะก

#77 By (1.10.207.45|1.10.207.45) on 2014-07-02 21:21

big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry

#76 By (1.10.207.45|1.10.207.45) on 2014-07-02 21:21

angry smile tongue tongue tongue tongue tongue double wink double wink double wink

#75 By sasikran (49.230.155.251|49.230.155.251) on 2014-06-25 19:55

confused smile confused smile big smile big smile big smile big smile double wink embarrassed

#74 By (113.53.121.109|113.53.121.109) on 2014-06-20 20:58

ดีจังนร่ อาจารย์ไห้ทามการบ้านโอ้โห เยอะจุง!!

#73 By DEEDAW (125.27.30.139|125.27.30.139) on 2014-06-15 14:11

embarrassed sad smile งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง

#72 By (1.46.129.57|1.46.129.57) on 2014-06-01 14:33

กก

#71 By หหก (1.47.97.116|1.47.97.116) on 2014-05-22 19:14

#70 By wuttiehai (27.55.134.169) on 2013-08-26 17:46

โปรแกรมแปลงปีศักราช (พุทธ คริสต์ อิสลาม ญี่ปุ่น และอื่นๆ)
http://programcalculator.com/convertera.php
big smile

#69 By อายะ (103.7.57.18|223.205.126.33) on 2013-05-31 07:50

โอ้โห!ทำผิดแล้วเรา นึกว่าไม่ระบุศกราชเสียอีกsad smile

#68 By ไอซ์..555 (103.7.57.18|118.173.64.196) on 2012-07-25 17:19

confused smile angry smile tongue wink

#67 By BEN (49.229.247.210) on 2011-06-18 17:38

จาก ไชยฉิม คร๊าบ แจ็ค ม1/1ห้องK คร๊าบ open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile

#66 By วันไชยฉิมพลี (125.24.72.204) on 2011-06-10 19:22

มีงาน ส่ง ครูแล้ว ขอบคุณ คร๊าบbig smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile

#65 By แจ็ค งับ (125.24.72.204) on 2011-06-10 19:19

Thank you very much...

#64 By pair&jong (125.26.246.230) on 2011-06-04 15:23

#63 By มม (101.109.79.76) on 2011-06-02 18:56

ดีมีส่งครู

#62 By นัท (183.89.68.144) on 2011-05-19 18:45

ดีมาก surprised smile wink confused smile confused smile

#61 By เรส (125.26.250.92) on 2010-09-20 16:58

เยียมเลยbig smile big smile big smile big smile

#60 By (118.172.66.206) on 2010-07-25 21:01

ขอเบอร์

#59 By (118.172.73.204) on 2010-07-21 13:31

ๆฟผปแอ้


#58 By (118.172.73.204) on 2010-07-21 13:31

ทาวงดีsurprised smile wink

#57 By 200. (118.172.73.204) on 2010-07-21 13:30

#56 By 2303 (118.172.73.204) on 2010-07-21 13:29

big smile open-mounthed smile embarrassed embarrassed embarrassed

#55 By ปายฟ้า (110.49.168.97) on 2010-07-16 20:11

big smile big smile big smile big smile question question question

#54 By ta (110.49.117.7) on 2010-07-09 20:35

question embarrassed wink double wink

#53 By ทศพล (111.84.3.143) on 2010-07-05 21:14

tongue embarrassed surprised smile cry รีรีรราะพัรนรนสัรพนีระนพรารัราwink double wink cry open-mounthed smile big smile

#52 By กิตติพงศ์ (118.173.30.200) on 2010-07-05 18:02

รอดเเล้วจ้าquestion sad smile confused smile

#51 By งง (183.89.66.229) on 2010-07-04 21:59

thanksad smile

#50 By งง (183.89.66.229) on 2010-07-04 21:58

ม.ศ 1283เทียบ ฮ.ศเปนเท่าไร

#49 By งง (183.89.66.229) on 2010-07-04 21:56

ก็ดีนะคะsurprised smile surprised smile confused smile confused smile

#48 By 1 06 47 (125.24.95.172) on 2010-06-27 18:12