^ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ^

p.jpg
นางปรางค์สุวรรณ ศักดิ์โสภณกุล

 

^ คณะผู้จัดทำ ^

no1.jpg                            no17.jpg

นางสาวกัลยาภรณ์ ขำสุวรรณ              นางสาวเรืองรอง จึงเจริญสุขยิ่ง
ม.6.3 เลขที่ 1                                      ม.6.3 เลขที่ 17

 19.jpg                             no25.jpg

นางสาววิววิวรรณ โรจน์บวรวิทยา                  นางสาวอรสา ศรีปรัชญากุล
ม.6.3 เลขที่ 19                                       ม.6.3 เลขที่ 25

 no28.jpg                             no29.jpg

นางสาวกฤตพร เวสารัชชานนท์                นางสาวกิดาการ จงเจริญใจ
ม.6.3 เลขที่ 28                                     ม.6.3 เลขที่ 29

  
 no34.jpg                              no36.jpg

นางสาวเพ็ญพร หอมทอง                      นางสาวลลิตา การย์สกุลธร
ม.6.3 เลขที่ 34                                         ม.6.3 เลขที่ 36 

Comment

Comment:

Tweet

Graduation about graduation $ be good graduation nice Bow Front Blouse I for on believe to believe length carry Bargain tinted lip balm So cute and on gills velvet New Yahzi Two Silk Good maternity good good sales Greengourmet Cookware Set This place is like the holidays to carry smaller more specialty brands as local and very nice Charcoal Blazer Happy to dont and dress i myself now i staff have staff they myself to staff online

#4 By timzqjQoFU (212.227.119.29|212.227.119.29) on 2015-09-07 02:12

จัดทำได้ดีมากๆๆเลย

#3 By (124.120.98.39) on 2009-06-13 09:01

ทำไมเด็กม.6 สตรีวิทย์น่าตาบ๋องแบ้วจัง แต่ทำงานออกมาได้ดีมากconfused smile

#2 By คนรู้ใจ (58.9.131.147) on 2008-02-12 18:31

จัดทำหน้าเว็บบอร์ดสวยงาม น่าสนใจ และเนื้อหาก็ดีมากครูก็จะนำไปให้นักเรียนที่สอนได้ฝึกลองทำดูบ้างน่ะค่ะ

#1 By ครูคมคาย (58.8.124.157) on 2008-02-05 16:33