สมัยประวัติศาสตร์

posted on 17 Dec 2007 20:07 by prangsuwan

สมัยประวัติศาสตร์

 

           การแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์ของไทย คือ การกำหนดช่วงเวลาเพื่อให้เข้าใจเรื่องราวหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย  โดยทั่วไปการกำหนดช่วงเวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของช่วงสมัยใดสมัยหนึ่ง มักจะอ้างอิงเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหรือเป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์  เช่น  การขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งจนถึงปีที่พระองค์สวรรคตหรือสิ้นอำนาจหรือแบ่งตามศูนย์กลางอำนาจการปกครอง  เป็นต้นสมัยประวัติศาสตร์ไทยแบ่งเป็นสมัยย่อยๆได้หลายแบบ เช่น
  1. แบ่งตามราชธานี
  2. แบ่งตามราชวงศ์
  3. แบ่งตามพระนามพระมหากษัตริย์
  4. แบ่งตามพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง
  5. แบ่งตามลักษณะการปกครอง
  6. แบ่งตามรัฐบาล
  7. แบ่งตามแนวประวัติศาสตร์สากล

1. แบ่งตามราชธานีการแบ่งแบบนี้นำชื่อราชธานีของไทย  ได้แก่ กรุงสุโขทัย  กรุงศรีอยุธยา  กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์มาเป็นชื่อยุคสมัย  เริ่มตั้งแต่เวลาของรัฐที่มีมาก่อน  สุโขทัยให้เป็นสมัยก่อนสุโขทัยดังนี้
- สมัยก่อนสุโขทัย ( ราวพุทธศตวรรษที่ 12 - พุทธศตวรรษที่ 17 )
- สมัยสุโขทัย พ.ศ.1792 - พ.ศ.2006
- สมัยอยุธยา พ.ศ.1893 – 2310
- สมัยธนบุรี พ.ศ.2310 – 2325
- สมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2325 ถึงปัจจุบัน

2. การแบ่งตามราชวงศ์การแบ่งตามราชวงศ์ที่ขึ้นมามีอำนาจการปกครองในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น  สมัยอยุธยา แบ่งยุคสมัยตามราชวงศ์ได้ดังนี้
- สมัยราชวงศ์อู่ทอง พ.ศ.1893-1913  และ พ.ศ.1931-1952
- สมัยราชวงศ์สุพรรณภูมิ พ.ศ.1913-1931 และ พ.ศ.1952-2112
- สมัยราชวงศ์สุโขทัย พ.ศ.2112-2172
- สมัยราชวงศ์ปราสาททอง  พ.ศ.2172-2231
- สมัยราชวงศ์บ้านพลูหลวง  พ.ศ.2231-2310

3. แบ่งตามพระนามพระมหากษัตริย์โดยใช้เกณฑ์การขึ้นครองราชย์องค์หนึ่งไปจนถึงการสิ้นพระชนม์ เช่น 
-สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พ.ศ. 1822 ถึง พ.ศ.1841
 
-สมัยพระนารายณ์มหาราช  พ.ศ.2199 ถึง พ.ศ.2231

4.  แบ่งตามพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองการแบ่งตามพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง เช่น สมัยอยุธยาอาจแบ่งได้เป็น 3 ตอน คือ
- สมัยอยุธยาตอนต้น พ.ศ.1893-1991
- สมัยอยุธยาตอนกลาง พ.ศ.1991-2231

- สมัยอยุธยาตอนปลาย พ.ศ.2231-2310

5. แบ่งตามลักษณะการปกครองเช่น สมัยรัตนโกสินทร์อาจแบ่งย่อยเป็น 2 ยุค คือ
- สมัยรัตนโกสินทร์ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ พ.ศ.2325 ถึง พ.ศ.2475
- สมัยรัตนโกสินทร์ยุคประชาธิปไตย  พ.ศ.2475 ถึงปัจจุบัน

6. แบ่งตามรัฐบาลหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี  ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้า  จึงมีการแบ่งยุคสมัยตามคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศในช่วงเวลาต่างๆกัน เช่น
- สมัยรัฐบาลนาย ชวน  หลีกภัย  พ.ศ.2535-2538

- สมัยรัฐบาลนายบรรหาร  ศิลปอาชา  พ.ศ.2538-2539

- สมัยรัฐบาลพลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ  พ.ศ. 2539-2540

- สมัยรัฐบาลนายชวน  หลีกภัย พ.ศ.2540-2544

- สมัยรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณ  ชินวัตร  พ.ศ. 2544-2549

- สมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ  จุลานนท์  พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน

7. แบ่งตามแนวประวัติศาสตร์สากลช่วงเวลาสมัยประวัติศาสตร์ตามหลักประวัติศาสตร์สากล  นิยมแบ่งเป็น 4 สมัย คือ สมัยโบราณ  สมัยกลาง  สมัยใหม่และสมัยปัจจุบัน สมัยประวัติศาสตร์ไทยแบ่งตามแนวประวัติศาสตร์สากลได้ ดังนี้
- สมัยโบราณ  ตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยจนถึงสิ้นรัชกาลที่ 3 สมัยรัตนโกสินทร์
- สมัยใหม่  ตั้งแต่รัชกาลที่ 4 ถึง พ.ศ.2475  เป็นสมัยปรับปรุงประเทศ

- สมัยปัจจุบัน  ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ถึงปัจจุบัน

 

Comment

Comment:

Tweet

อีหีบ้าwink

#160 By นู๋เเนนนี่ (124.122.251.202) on 2010-07-10 13:51

พะ่พี้ดันไ๊๔๕? า้ะนรึถตนึนconfused smile confused smile big smile question surprised smile

#159 By ุนนสี (125.26.227.1) on 2010-07-09 14:55

#158 By Jutarat (182.93.160.17) on 2010-07-09 10:26

sad smile sad smile sad smile tongue question embarrassed

#157 By (125.26.185.63) on 2010-07-08 13:32

LYL

#156 By (125.26.185.63) on 2010-07-08 13:32

big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry

#155 By (125.26.185.63) on 2010-07-08 13:23

ไนนี้ใครเล่นSF

#154 By (125.26.185.63) on 2010-07-08 13:23

ยักษ์

#153 By (125.26.185.63) on 2010-07-08 13:21

ขายกับข้าว
wink

#152 By (125.26.185.63) on 2010-07-08 13:21

big smile confused smile confused smile double wink big smile big smile

#151 By (125.26.185.63) on 2010-07-08 13:19#150 By (125.26.185.63) on 2010-07-08 13:18

ผมชื่อบี่

#149 By (125.26.185.63) on 2010-07-08 13:17

(e14)

#148 By (125.26.185.63) on 2010-07-08 13:17

คราฟผม
confused smile sad smile

#147 By (125.26.185.63) on 2010-07-08 13:16

ชื่อจิงมน

#146 By (125.26.185.63) on 2010-07-08 13:15

พ่อผมชื่อบักมน

จิงๆๆๆๆๆๆๆๆ

#145 By (125.26.185.63) on 2010-07-08 13:12

สวย

#144 By (125.26.185.63) on 2010-07-08 13:12

ชื่อจิมopen-mounthed smile

#143 By (125.26.185.63) on 2010-07-08 13:11

#141 By (125.26.185.63) on 2010-07-08 13:10

กะแสด
tongue

#142 By (125.26.185.63) on 2010-07-08 13:10

#140 By (125.26.185.63) on 2010-07-08 13:10

ปปป

#139 By (125.26.185.63) on 2010-07-08 13:09

#138 By (125.26.185.63) on 2010-07-08 13:08

#137 By (125.26.185.63) on 2010-07-08 13:08

งง
งงง
งง
งง

งง

งงง


งงง

งง

#136 By (125.26.185.63) on 2010-07-08 13:07

#135 By อนุชา (125.26.185.63) on 2010-07-08 13:04

สว

#134 By (125.26.185.63) on 2010-07-08 13:03

สวยconfused smile

#133 By (125.26.185.63) on 2010-07-08 13:02

รักทุกคน cry double wink wink surprised smile embarrassed question tongue angry smile sad smile

#132 By ตคตคีตคจ (125.26.185.63) on 2010-07-08 13:02

กะแสด
ๆๆๆๆๆ
หีดำปื่อ

#131 By (125.26.185.63) on 2010-07-08 13:01

รักทุกคน cry double wink wink surprised smile embarrassed question tongue angry smile sad smile

#130 By ตคตคีตคจ (125.26.185.63) on 2010-07-08 13:00

ชื่อไรsad smile

#128 By (125.26.185.63) on 2010-07-08 12:59

ชื่อไรsad smile

#129 By (125.26.185.63) on 2010-07-08 12:59

เราก็รักในหลวงbig smile

#127 By (125.26.185.63) on 2010-07-08 12:59

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD big smile sad smile tongue question

#126 By nailing (125.25.252.114) on 2010-07-08 09:28

ควยบ่าโอ

#125 By สัก (118.172.107.236) on 2010-07-04 12:33

มึงตาย 555555555555555++++++++
เลยขี้ให้ แก้ว นี embarrassed

#124 By ควยบะ (118.172.107.236) on 2010-07-04 12:32

ควย ว่ะ บ่าดุย

#123 By ขี้ (118.172.107.236) on 2010-07-04 12:30

asdfjkl;ฟหกด่าสวsad smile

#122 By prawa (183.89.115.197) on 2010-07-03 21:58

#121 By (61.19.65.59) on 2010-07-02 11:22

#120 By 201546623569586321689 (118.172.7.165) on 2010-06-30 13:28

#119 By เดะอกำเสารี้ (118.173.217.173) on 2010-06-29 10:59

#118 By แหแหกอกดิ (118.173.217.173) on 2010-06-29 10:58

#117 By (118.173.217.173) on 2010-06-29 10:58

#116 By ด้ด้เด้เด (118.173.217.173) on 2010-06-29 10:58

double wink

#115 By were (119.42.72.202) on 2010-06-28 18:39

big smile big smile big smile big smile big smile

#114 By flame (203.172.215.235) on 2010-06-28 13:25

น่ารัก

#113 By (125.26.171.46) on 2010-06-28 12:40

นัฃ


#112 By (125.26.171.46) on 2010-06-28 12:39

เปิดบล็อกมาเพื่อสิ่งนี้ใช่ไหมเนี่ย

เปะๆๆๆ ขอชมเชย

#111 By baka pink / rinna desu on 2010-06-27 17:20