สมัยประวัติศาสตร์

posted on 17 Dec 2007 20:07 by prangsuwan

สมัยประวัติศาสตร์

 

           การแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์ของไทย คือ การกำหนดช่วงเวลาเพื่อให้เข้าใจเรื่องราวหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย  โดยทั่วไปการกำหนดช่วงเวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของช่วงสมัยใดสมัยหนึ่ง มักจะอ้างอิงเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหรือเป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์  เช่น  การขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งจนถึงปีที่พระองค์สวรรคตหรือสิ้นอำนาจหรือแบ่งตามศูนย์กลางอำนาจการปกครอง  เป็นต้นสมัยประวัติศาสตร์ไทยแบ่งเป็นสมัยย่อยๆได้หลายแบบ เช่น
  1. แบ่งตามราชธานี
  2. แบ่งตามราชวงศ์
  3. แบ่งตามพระนามพระมหากษัตริย์
  4. แบ่งตามพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง
  5. แบ่งตามลักษณะการปกครอง
  6. แบ่งตามรัฐบาล
  7. แบ่งตามแนวประวัติศาสตร์สากล

1. แบ่งตามราชธานีการแบ่งแบบนี้นำชื่อราชธานีของไทย  ได้แก่ กรุงสุโขทัย  กรุงศรีอยุธยา  กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์มาเป็นชื่อยุคสมัย  เริ่มตั้งแต่เวลาของรัฐที่มีมาก่อน  สุโขทัยให้เป็นสมัยก่อนสุโขทัยดังนี้
- สมัยก่อนสุโขทัย ( ราวพุทธศตวรรษที่ 12 - พุทธศตวรรษที่ 17 )
- สมัยสุโขทัย พ.ศ.1792 - พ.ศ.2006
- สมัยอยุธยา พ.ศ.1893 – 2310
- สมัยธนบุรี พ.ศ.2310 – 2325
- สมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2325 ถึงปัจจุบัน

2. การแบ่งตามราชวงศ์การแบ่งตามราชวงศ์ที่ขึ้นมามีอำนาจการปกครองในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น  สมัยอยุธยา แบ่งยุคสมัยตามราชวงศ์ได้ดังนี้
- สมัยราชวงศ์อู่ทอง พ.ศ.1893-1913  และ พ.ศ.1931-1952
- สมัยราชวงศ์สุพรรณภูมิ พ.ศ.1913-1931 และ พ.ศ.1952-2112
- สมัยราชวงศ์สุโขทัย พ.ศ.2112-2172
- สมัยราชวงศ์ปราสาททอง  พ.ศ.2172-2231
- สมัยราชวงศ์บ้านพลูหลวง  พ.ศ.2231-2310

3. แบ่งตามพระนามพระมหากษัตริย์โดยใช้เกณฑ์การขึ้นครองราชย์องค์หนึ่งไปจนถึงการสิ้นพระชนม์ เช่น 
-สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พ.ศ. 1822 ถึง พ.ศ.1841
 
-สมัยพระนารายณ์มหาราช  พ.ศ.2199 ถึง พ.ศ.2231

4.  แบ่งตามพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองการแบ่งตามพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง เช่น สมัยอยุธยาอาจแบ่งได้เป็น 3 ตอน คือ
- สมัยอยุธยาตอนต้น พ.ศ.1893-1991
- สมัยอยุธยาตอนกลาง พ.ศ.1991-2231

- สมัยอยุธยาตอนปลาย พ.ศ.2231-2310

5. แบ่งตามลักษณะการปกครองเช่น สมัยรัตนโกสินทร์อาจแบ่งย่อยเป็น 2 ยุค คือ
- สมัยรัตนโกสินทร์ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ พ.ศ.2325 ถึง พ.ศ.2475
- สมัยรัตนโกสินทร์ยุคประชาธิปไตย  พ.ศ.2475 ถึงปัจจุบัน

6. แบ่งตามรัฐบาลหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี  ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้า  จึงมีการแบ่งยุคสมัยตามคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศในช่วงเวลาต่างๆกัน เช่น
- สมัยรัฐบาลนาย ชวน  หลีกภัย  พ.ศ.2535-2538

- สมัยรัฐบาลนายบรรหาร  ศิลปอาชา  พ.ศ.2538-2539

- สมัยรัฐบาลพลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ  พ.ศ. 2539-2540

- สมัยรัฐบาลนายชวน  หลีกภัย พ.ศ.2540-2544

- สมัยรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณ  ชินวัตร  พ.ศ. 2544-2549

- สมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ  จุลานนท์  พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน

7. แบ่งตามแนวประวัติศาสตร์สากลช่วงเวลาสมัยประวัติศาสตร์ตามหลักประวัติศาสตร์สากล  นิยมแบ่งเป็น 4 สมัย คือ สมัยโบราณ  สมัยกลาง  สมัยใหม่และสมัยปัจจุบัน สมัยประวัติศาสตร์ไทยแบ่งตามแนวประวัติศาสตร์สากลได้ ดังนี้
- สมัยโบราณ  ตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยจนถึงสิ้นรัชกาลที่ 3 สมัยรัตนโกสินทร์
- สมัยใหม่  ตั้งแต่รัชกาลที่ 4 ถึง พ.ศ.2475  เป็นสมัยปรับปรุงประเทศ

- สมัยปัจจุบัน  ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ถึงปัจจุบัน

 

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

เฟกเดกด

#51 By อทวสาเ (124.157.128.185) on 2009-09-05 09:03

#52 By (112.142.240.223) on 2009-09-06 13:05

สรร

#53 By (112.142.240.223) on 2009-09-06 13:05

#54 By (112.142.240.223) on 2009-09-06 13:05

#55 By ตตร (112.142.240.223) on 2009-09-06 13:06

ขอบคุณมากเรยค่ะ มีประโยชน์มากๆbig smile big smile open-mounthed smile confused smile confused smile open-mounthed smile open-mounthed smile big smile double wink

#56 By ข้าวตัง (117.47.57.58) on 2009-09-12 22:17

บาย

#57 By (118.172.65.109) on 2009-09-20 20:10

#58 By (222.123.44.20) on 2009-09-22 17:09

ขอบคุณงับbig smile

#59 By (58.11.19.191) on 2009-10-29 21:04

sad smile เรีคาเด่สาเมมยบquestion

#60 By (124.157.216.113) on 2009-11-07 15:09

embarrassed ขอบคุณมากค่ะ embarrassed sad smile

#61 By (124.157.216.113) on 2009-11-07 15:10

เกียจไอ้เพื่อนสองตัว

#62 By น่าLove (61.90.102.113) on 2009-11-20 13:53

ดีมากค่ะได้ความรู้เยอะเลยค่ะ

#63 By นิศามณี (58.147.122.198) on 2009-11-21 14:26

ดีมากค่ะได้ความรู้เยอะเลยค่ะ

#64 By นิศามณี (58.147.122.198) on 2009-11-21 14:26

#65 By ดีมาก (125.27.172.72) on 2009-11-25 13:19

ดีมาก

#66 By อ้อม (125.27.172.72) on 2009-11-25 13:19

#67 By โอ (111.84.53.146) on 2009-12-16 21:22

#68 By เดก่เด่ (203.172.170.162) on 2010-01-27 10:05

เด็กกาญดิษฐ์

#69 By กาญาสวา (203.172.170.162) on 2010-01-27 10:07

ดีเหมือนกันopen-mounthed smile

#70 By สาวน้อยผู้น่ารัก (118.172.127.40) on 2010-05-21 18:48

ขอบคณคัฟ

#71 By (118.174.10.129) on 2010-05-25 20:32

#72 By (118.175.162.74) on 2010-05-27 12:39

ขอบคุน

#73 By ฟะ (180.214.195.4) on 2010-05-29 14:24

10 ปี เรียกว่า ทศวรรษ
100 ปี เรียกว่า ศตวรรษ
1000 ปี เรียกว่า สหัสวรรษ
และถ้า 1,000,000 ปี จะเรียกว่าอะไรค่ะ

#74 By อรทัย (124.122.23.143) on 2010-05-30 13:00

ขอขอบคุึงคับconfused smile confused smile sad smile

#75 By icezaaz5 (58.11.28.109) on 2010-06-02 20:44

tongue tongue

#76 By (110.164.161.157) on 2010-06-05 16:00

#77 By (182.52.156.240) on 2010-06-06 10:39

ดีนะเว็บนี้

#78 By (124.122.17.242) on 2010-06-06 14:28

tongue question question question

#79 By (118.172.185.55) on 2010-06-07 00:33

#80 By (118.175.218.82) on 2010-06-07 15:03

sad smile

#81 By 0... (118.172.168.229) on 2010-06-07 17:06

confused smile angry smile tongue

#82 By (180.180.163.239) on 2010-06-10 19:09

ขอบคุงมั่กมากนะคร๊าฟangry smile

#83 By katoandkenta@hotmail.com (222.123.217.209) on 2010-06-11 18:29

surprised smile big smile

#84 By (112.142.80.141) on 2010-06-12 12:09

เนื้อหาไม่ค่อยชัดเจน

#85 By dream (124.121.233.247) on 2010-06-12 12:52

อยากได้หลักฐานสำคัญจร้า

#86 By (125.26.52.227) on 2010-06-12 13:16

thank you somuchsurprised smile

#87 By rutrada (125.24.81.108) on 2010-06-13 17:58

sad smile embarrassed

#88 By รนพร (117.47.67.165) on 2010-06-14 20:30

ไม่ทันแล้ว

#89 By rihjj (117.47.67.165) on 2010-06-14 20:31

ขอบคุณค่ะที่ให้ความร้

#90 By (61.7.173.148) on 2010-06-15 18:17

embarrassed surprised smile wink double wink

#91 By (61.7.173.148) on 2010-06-15 18:22

confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile

#92 By รพฟ (110.164.233.117) on 2010-06-17 17:48

กากไม่ต้องการ tongue embarrassed

#93 By ตนไร้นาม (110.49.205.134) on 2010-06-17 18:58

question question question angry smile sad smile confused smile open-mounthed smile big smile big smile big smile cry

#94 By gththththr (110.49.82.242) on 2010-06-17 21:53

question question question angry smile sad smile confused smile open-mounthed smile big smile big smile big smile cry

#95 By gththththr (110.49.82.242) on 2010-06-17 21:53

question question question angry smile sad smile confused smile open-mounthed smile big smile big smile big smile cry confused smile

#96 By gththththr (110.49.82.242) on 2010-06-17 21:53

embarrassed embarrassed embarrassed angry smile sad smile sad smile cry cry

#97 By ยยบนา (125.26.20.226) on 2010-06-19 18:27

ดีมากค่ะแต่ไม่รู้เรื่องเลยembarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed

#98 By นาโน (125.26.20.226) on 2010-06-19 18:29

รักนะขอบใจ

#99 By (203.172.215.235) on 2010-06-21 13:01

ไงquestion sad smile tongue embarrassed wink cry cry wink big smile confused smile

#100 By (61.19.66.30) on 2010-06-21 17:57