สมัยประวัติศาสตร์

posted on 17 Dec 2007 20:07 by prangsuwan

สมัยประวัติศาสตร์

 

           การแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์ของไทย คือ การกำหนดช่วงเวลาเพื่อให้เข้าใจเรื่องราวหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย  โดยทั่วไปการกำหนดช่วงเวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของช่วงสมัยใดสมัยหนึ่ง มักจะอ้างอิงเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหรือเป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์  เช่น  การขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งจนถึงปีที่พระองค์สวรรคตหรือสิ้นอำนาจหรือแบ่งตามศูนย์กลางอำนาจการปกครอง  เป็นต้นสมัยประวัติศาสตร์ไทยแบ่งเป็นสมัยย่อยๆได้หลายแบบ เช่น
  1. แบ่งตามราชธานี
  2. แบ่งตามราชวงศ์
  3. แบ่งตามพระนามพระมหากษัตริย์
  4. แบ่งตามพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง
  5. แบ่งตามลักษณะการปกครอง
  6. แบ่งตามรัฐบาล
  7. แบ่งตามแนวประวัติศาสตร์สากล

1. แบ่งตามราชธานีการแบ่งแบบนี้นำชื่อราชธานีของไทย  ได้แก่ กรุงสุโขทัย  กรุงศรีอยุธยา  กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์มาเป็นชื่อยุคสมัย  เริ่มตั้งแต่เวลาของรัฐที่มีมาก่อน  สุโขทัยให้เป็นสมัยก่อนสุโขทัยดังนี้
- สมัยก่อนสุโขทัย ( ราวพุทธศตวรรษที่ 12 - พุทธศตวรรษที่ 17 )
- สมัยสุโขทัย พ.ศ.1792 - พ.ศ.2006
- สมัยอยุธยา พ.ศ.1893 – 2310
- สมัยธนบุรี พ.ศ.2310 – 2325
- สมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2325 ถึงปัจจุบัน

2. การแบ่งตามราชวงศ์การแบ่งตามราชวงศ์ที่ขึ้นมามีอำนาจการปกครองในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น  สมัยอยุธยา แบ่งยุคสมัยตามราชวงศ์ได้ดังนี้
- สมัยราชวงศ์อู่ทอง พ.ศ.1893-1913  และ พ.ศ.1931-1952
- สมัยราชวงศ์สุพรรณภูมิ พ.ศ.1913-1931 และ พ.ศ.1952-2112
- สมัยราชวงศ์สุโขทัย พ.ศ.2112-2172
- สมัยราชวงศ์ปราสาททอง  พ.ศ.2172-2231
- สมัยราชวงศ์บ้านพลูหลวง  พ.ศ.2231-2310

3. แบ่งตามพระนามพระมหากษัตริย์โดยใช้เกณฑ์การขึ้นครองราชย์องค์หนึ่งไปจนถึงการสิ้นพระชนม์ เช่น 
-สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พ.ศ. 1822 ถึง พ.ศ.1841
 
-สมัยพระนารายณ์มหาราช  พ.ศ.2199 ถึง พ.ศ.2231

4.  แบ่งตามพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองการแบ่งตามพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง เช่น สมัยอยุธยาอาจแบ่งได้เป็น 3 ตอน คือ
- สมัยอยุธยาตอนต้น พ.ศ.1893-1991
- สมัยอยุธยาตอนกลาง พ.ศ.1991-2231

- สมัยอยุธยาตอนปลาย พ.ศ.2231-2310

5. แบ่งตามลักษณะการปกครองเช่น สมัยรัตนโกสินทร์อาจแบ่งย่อยเป็น 2 ยุค คือ
- สมัยรัตนโกสินทร์ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ พ.ศ.2325 ถึง พ.ศ.2475
- สมัยรัตนโกสินทร์ยุคประชาธิปไตย  พ.ศ.2475 ถึงปัจจุบัน

6. แบ่งตามรัฐบาลหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี  ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้า  จึงมีการแบ่งยุคสมัยตามคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศในช่วงเวลาต่างๆกัน เช่น
- สมัยรัฐบาลนาย ชวน  หลีกภัย  พ.ศ.2535-2538

- สมัยรัฐบาลนายบรรหาร  ศิลปอาชา  พ.ศ.2538-2539

- สมัยรัฐบาลพลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ  พ.ศ. 2539-2540

- สมัยรัฐบาลนายชวน  หลีกภัย พ.ศ.2540-2544

- สมัยรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณ  ชินวัตร  พ.ศ. 2544-2549

- สมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ  จุลานนท์  พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน

7. แบ่งตามแนวประวัติศาสตร์สากลช่วงเวลาสมัยประวัติศาสตร์ตามหลักประวัติศาสตร์สากล  นิยมแบ่งเป็น 4 สมัย คือ สมัยโบราณ  สมัยกลาง  สมัยใหม่และสมัยปัจจุบัน สมัยประวัติศาสตร์ไทยแบ่งตามแนวประวัติศาสตร์สากลได้ ดังนี้
- สมัยโบราณ  ตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยจนถึงสิ้นรัชกาลที่ 3 สมัยรัตนโกสินทร์
- สมัยใหม่  ตั้งแต่รัชกาลที่ 4 ถึง พ.ศ.2475  เป็นสมัยปรับปรุงประเทศ

- สมัยปัจจุบัน  ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ถึงปัจจุบัน

 

Comment

Comment:

Tweet

comment3, viagra soft tabs 10 pills, age 13-18 dating online, Cialis, discount cigarette cases, cost low viagra, newport cigarettes, Cialis, acomplia and sanofi-aventis, Adult Dating, Dating Sites, adipex online pharmacy online pharmacy, compare cialis levitra, Rimonabant, viagra, free sex dating, Dating Services, levitra viagra, phentermine prozac side effects,

#210 By phentermine (190.145.85.197) on 2010-10-19 13:09

comment3, viagra soft tabs 10 pills, age 13-18 dating online, Cialis, discount cigarette cases, cost low viagra, newport cigarettes, Cialis, acomplia and sanofi-aventis, Adult Dating, Dating Sites, adipex online pharmacy online pharmacy, compare cialis levitra, Rimonabant, viagra, free sex dating, Dating Services, levitra viagra, phentermine prozac side effects,

#209 By phentermine (200.45.94.134) on 2010-10-19 13:09

comment2, viagra, cigarettes for less, Viagra, cigarettes, acomplia mexico, Adult Dating, dating chat sites, adipex and weight loss, lesbian dating sex sites,

#208 By buy cheap levitra spam (174.143.247.84) on 2010-10-19 08:33

comment6, cialis without prescription, Cigarettes, acomplia drug loss weight, Cialis, Phentermine,

#207 By Adipex (66.54.27.1) on 2010-10-19 05:33

comment5, Viagra, Online Dating, Cialis, free online dating sites, cialis.com, Sex Dating, Dating Services, phentermine wiki,

#206 By viagra.com (217.9.0.179) on 2010-10-19 05:33

comment3, viagra, cost of cigarettes, Viagra, cheap discount cigarettes, acomplia order, Cialis, free adult dating local, cialis professional 90 pills, order rimonabant, Viagra, uk sex dating site, knoxville kewish dating services, phentermine, Levitra,

#205 By free dating sites (203.196.17.129) on 2010-10-19 04:05

comment4, handla propecia, köpa ultram,, generic propecia saledrugs4younet, replica watches, cipro side effects in woman, köpa levitra,, cigarette marlboro usa,

#204 By levitra köp (212.121.219.1) on 2010-10-18 20:40

comment4, handla propecia, köpa ultram,, generic propecia saledrugs4younet, replica watches, cipro side effects in woman, köpa levitra,, cigarette marlboro usa,

#203 By levitra köp (207.114.84.199) on 2010-10-18 20:40

kVj3Jn <a href="http://xvupvxpuokzr.com/">xvupvxpuokzr</a>, [url=http://inbiibyxsklp.com/]inbiibyxsklp[/url], [link=http://aaslbdvqkaqw.com/]aaslbdvqkaqw[/link], http://rentzxmkkciw.com/

#202 By jjvzsr (203.196.17.129) on 2010-10-13 23:51

KSzRGn <a href="http://iywnqsorqfbq.com/">iywnqsorqfbq</a>, [url=http://gnatpldxkkao.com/]gnatpldxkkao[/url], [link=http://vbsciswvxtgl.com/]vbsciswvxtgl[/link], http://khudqcotuzaf.com/

#201 By jzxmjnn (212.121.219.1) on 2010-10-13 23:51

#200 By kanjanapon (119.31.126.69) on 2010-10-09 18:44

#199 By (58.11.9.88) on 2010-10-05 16:11

เลิศค่ะcry

#198 By (180.183.45.141) on 2010-09-30 22:11

#197 By อโนทัย (118.173.54.118) on 2010-09-29 18:25

รักแทน

#196 By (110.164.44.95) on 2010-09-20 18:47

โอ้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆopen-mounthed smile confused smile wink surprised smile question

#195 By (182.93.180.33) on 2010-09-10 10:22

#194 By (182.52.8.205) on 2010-09-08 09:39

ดีค่ะopen-mounthed smile

#193 By เจนนี้ส้า (113.53.252.170) on 2010-09-06 10:16

ไม่ละเอียดเลยค่ะconfused smile

#192 By nana (119.31.121.94) on 2010-09-03 19:58

#191 By (180.180.16.77) on 2010-09-01 17:37

อกหักอ่ะทัมงัยดี

#190 By (223.206.154.156) on 2010-08-29 12:52

•♂☻☺อะ ออ▲☺♂•
อะมาแล้ว อะ นร้า


ด้วยความยิน ดีไครอยากมีคู่ร้ากก
ก่อกด *339 สุบเปิ่อเม่า จะพาคุนได้ลุ้นฟังเพลง
ตลอด 24.ชม.
มีเพลงมาไหม่
คือเพลง เกมทายไจ
เพลง เจ็บเพราะเขาเหงาเพราะเทอ
หลาย เพลง
กดสุบเปิ่อเม่า โทร *339สุบเปิ่อเม่า จะพาคุนฟังเพลงตลอด 24.ชม
เลยครับบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
#189 By •♂☻☺อะ ออ▲☺♂• (124.122.188.43) on 2010-08-26 16:48

อะมีหม่ำ ๆอะกริน ด้วย อะ
big smile กรินอะปะ
•♂☻☺อะ ออ▲☺♂•
¶ อะก่อมี อะ นะ หม่ำ ๆ อะ ¶
♂☺อะหม่ำๆ
ปะละ
บะ
บ่าย
จาก•o.k. ••♂☻☺อะ ออ▲☺♂•
#188 By •o.k. • (124.122.188.43) on 2010-08-26 16:39

หุหุ

#187 By นงยุต (58.8.19.16) on 2010-08-23 19:20

ดีมาก นายช่วยเราได้เยอะเลย

#186 By teddy (58.8.19.16) on 2010-08-23 19:19

หหหหหหหหหหหหหหหหห หห

#185 By ัไภถันพำ (115.67.189.172) on 2010-08-22 11:41

#184 By ไำะีไเีรพเี (115.67.189.172) on 2010-08-22 11:40

ขอบคุณค่ะ

#183 By เน (119.42.124.78) on 2010-08-01 15:10

#182 By เน เนรี (119.42.124.78) on 2010-08-01 15:09

ปดัา้่ิปกดสวะัด่ิ่า้ืทมืทมใืทมิททมมืืทมใืทมืทมืทมืทมืทมืทมืทืิืทิืทิืมทใอแอปแอิืทมทืิอแปผปแอิืทมใมืิอแปกดเ้่าสวส่้เดกฤฤฆฏโฌ็๋ษศซ.
ฆฏโฌ็๋ษศซ๋็ฌโฏฆฤฆฏโฌ็๋ษศซศษ๋็ฌโฏฆฤฆฏโฌษศซซศษ๋็ฌโฏฆ"ฎฑธํ๊ณฯณ๊ํธฑฎ"๐"ฎฑธํ๊ณฯญญ๐"ฎฑธํ๊ํธฑฎ"๐

#181 By (180.183.156.182) on 2010-07-28 14:07

ปดัา้่ิปกดสวะัด่ิ่า้ืทมืทมใืทมิททมมืืทมใืทมืทมืทมืทมืทมืทมืทืิืทิืทิืมทใอแอปแอิืทมทืิอแปผปแอิืทมใมืิอแปกดเ้่าสวส่้เดกฤฤฆฏโฌ็๋ษศซ.
ฆฏโฌ็๋ษศซ๋็ฌโฏฆฤฆฏโฌ็๋ษศซศษ๋็ฌโฏฆฤฆฏโฌษศซซศษ๋็ฌโฏฆ"ฎฑธํ๊ณฯณ๊ํธฑฎ"๐"ฎฑธํ๊ณฯญญ๐"ฎฑธํ๊ํธฑฎ"๐

#180 By (180.183.156.182) on 2010-07-28 14:07

confused smile sad smile

#179 By (180.183.156.182) on 2010-07-28 14:04

[b]

#178 By ae (180.180.74.234) on 2010-07-20 13:44

ขอบจ๊จ่ะbig smile big smile

#177 By pop (117.47.72.47) on 2010-07-19 17:30

ขอบจ๊จ่ะbig smile big smile

#176 By pop (117.47.72.47) on 2010-07-19 17:26

ดีจังค่ะพี่ๆเข้าใจแว้วcry surprised smile surprised smile

#175 By (118.172.122.125) on 2010-07-17 10:30

jtyjyj

#174 By กดเดือน รานนารี (222.123.14.240) on 2010-07-16 10:30

big smile open-mounthed smile question surprised smile double wink โออะโย
โอะเก็งคิเดะสุคะ

#173 By bell-2bell_37 @ hotmail.com (115.67.43.39) on 2010-07-15 21:33

#172 By bell-2bell_37 @ hotmail.com (115.67.43.39) on 2010-07-15 21:20

สมัยประวัติศาสตร์การแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์ของไทย คือ การกำหนดช่วงเวลาเพื่อให้เข้าใจเรื่องราวหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย โดยทั่วไปการกำหนดช่วงเวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของช่วงสมัยใดสมัยหนึ่ง มักจะอ้างอิงเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหรือเป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ เช่น การขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งจนถึงปีที่พระองค์สวรรคตหรือสิ้นอำนาจหรือแบ่งตามศูนย์กลางอำนาจการปกครอง เป็นต้นสมัยประวัติศาสตร์ไทยแบ่งเป็นสมัยย่อยๆได้หลายแบบ เช่น
แบ่งตามราชธานี
แบ่งตามราชวงศ์
แบ่งตามพระนามพระมหากษัตริย์
แบ่งตามพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง
แบ่งตามลักษณะการปกครอง
แบ่งตามรัฐบาล
แบ่งตามแนวประวัติศาสตร์สากล
1. แบ่งตามราชธานีการแบ่งแบบนี้นำชื่อราชธานีของไทย ได้แก่ กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์มาเป็นชื่อยุคสมัย เริ่มตั้งแต่เวลาของรัฐที่มีมาก่อน สุโขทัยให้เป็นสมัยก่อนสุโขทัยดังนี้
- สมัยก่อนสุโขทัย ( ราวพุทธศตวรรษที่ 12 - พุทธศตวรรษที่ 17 )
- สมัยสุโขทัย พ.ศ.1792 - พ.ศ.2006
- สมัยอยุธยา พ.ศ.1893 – 2310
- สมัยธนบุรี พ.ศ.2310 – 2325
- สมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2325 ถึงปัจจุบัน

2. การแบ่งตามราชวงศ์การแบ่งตามราชวงศ์ที่ขึ้นมามีอำนาจการปกครองในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น สมัยอยุธยา แบ่งยุคสมัยตามราชวงศ์ได้ดังนี้
- สมัยราชวงศ์อู่ทอง พ.ศ.1893-1913 และ พ.ศ.1931-1952
- สมัยราชวงศ์สุพรรณภูมิ พ.ศ.1913-1931 และ พ.ศ.1952-2112
- สมัยราชวงศ์สุโขทัย พ.ศ.2112-2172
- สมัยราชวงศ์ปราสาททอง พ.ศ.2172-2231
- สมัยราชวงศ์บ้านพลูหลวง พ.ศ.2231-2310

3. แบ่งตามพระนามพระมหากษัตริย์โดยใช้เกณฑ์การขึ้นครองราชย์องค์หนึ่งไปจนถึงการสิ้นพระชนม์ เช่น
-สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พ.ศ. 1822 ถึง พ.ศ.1841
-สมัยพระนารายณ์มหาราช พ.ศ.2199 ถึง พ.ศ.2231

4. แบ่งตามพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองการแบ่งตามพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง เช่น สมัยอยุธยาอาจแบ่งได้เป็น 3 ตอน คือ
- สมัยอยุธยาตอนต้น พ.ศ.1893-1991
- สมัยอยุธยาตอนกลาง พ.ศ.1991-2231
- สมัยอยุธยาตอนปลาย พ.ศ.2231-2310

5. แบ่งตามลักษณะการปกครองเช่น สมัยรัตนโกสินทร์อาจแบ่งย่อยเป็น 2 ยุค คือ
- สมัยรัตนโกสินทร์ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ พ.ศ.2325 ถึง พ.ศ.2475
- สมัยรัตนโกสินทร์ยุคประชาธิปไตย พ.ศ.2475 ถึงปัจจุบัน

6. แบ่งตามรัฐบาลหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้า จึงมีการแบ่งยุคสมัยตามคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศในช่วงเวลาต่างๆกัน เช่น
- สมัยรัฐบาลนาย ชวน หลีกภัย พ.ศ.2535-2538
- สมัยรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา พ.ศ.2538-2539
- สมัยรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ พ.ศ. 2539-2540
- สมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย พ.ศ.2540-2544
- สมัยรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร พ.ศ. 2544-2549
- สมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน

7. แบ่งตามแนวประวัติศาสตร์สากลช่วงเวลาสมัยประวัติศาสตร์ตามหลักประวัติศาสตร์สากล นิยมแบ่งเป็น 4 สมัย คือ สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม่และสมัยปัจจุบัน สมัยประวัติศาสตร์ไทยแบ่งตามแนวประวัติศาสตร์สากลได้ ดังนี้
- สมัยโบราณ ตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยจนถึงสิ้นรัชกาลที่ 3 สมัยรัตนโกสินทร์
- สมัยใหม่ ตั้งแต่รัชกาลที่ 4 ถึง พ.ศ.2475 เป็นสมัยปรับปรุงประเทศ

#171 By (125.26.189.90) on 2010-07-15 13:26


#1 By (118.174.139.241) on 2008-05-22 18:18
ขอบคุณนะคะ^-^
#3 By (203.62.154.159) on 2008-05-22 21:22
ง่ะ !!!!!!!!!!!!!!!!
#4 By (202.149.25.234) on 2008-08-05 17:53
เเย่มาก
#5 By uuuuu (118.172.174.221) on 2008-10-30 18:18
สนีรำไพพเกาดผษโฑ๋ฏฆษฤสหกดเ สนีรำไพพเกาดผษโฑ๋ฏฆษฤสหกดเ สนีรำไพพเกาดผษโฑ๋ฏฆษฤสหกดเ [สนีรำไพพเกาดผษโฑ๋ฏฆษฤสหกดเ e15]
#6 By รนะพำ (58.8.58.90) on 2008-10-31 20:17
ขอบคุณมากสำหรับข้อมูล
#7 By 9(ไนท์) (118.174.212.57) on 2008-11-15 12:11
เรารักในหลวง
#8 By pop (118.175.130.21) on 2008-12-05 12:52
ดีจังเลย ขอบคุนค่า

#9 By เเ (118.174.23.58) on 2009-01-08 17:26
งง

#10 By งงง (118.172.170.1) on 2009-01-14 18:38
ดีเยี่ยม
#11 By (124.157.178.94) on 2009-01-24 17:42

#12 By (125.27.170.94) on 2009-01-29 09:01

#13 By (125.27.170.94) on 2009-01-29 09:02

#14 By (118.173.151.252) on 2009-02-10 09:55
ขอบคุงมากคับ

มีไว้อ่านสอบด้วย
#15 By (125.24.119.117) on 2009-02-21 16:07
ขอบคุณมากค่ะเนื้อหาดีมากๆๆๆ
#16 By (202.29.5.104) on 2009-04-28 14:30

#17 By (125.27.66.5) on 2009-05-13 16:56
เย้ๆๆอาจารหนูไม่ตกแล้ว

#18 By *-* (125.26.109.179) on 2009-05-16 20:25
คุงคร่า
#19 By ลม (61.7.135.117) on 2009-05-17 11:51
c%5bljvf
#20 By (61.19.66.227) on 2009-05-23 09:59

#21 By (118.175.107.151) on 2009-05-25 11:43

#22 By ่ (58.64.119.48) on 2009-05-25 20:04
ขอบคุณค่ะได้ดะแนนเยอะเลย
#23 By min (113.53.162.29) on 2009-05-26 10:26

#24 By วาย (118.175.159.101) on 2009-06-04 08:56

#25 By วาย (118.175.159.101) on 2009-06-04 08:56
อธิบายช่วงสมัยแบบไทย?
#26 By พราว (125.26.175.168) on 2009-06-04 17:57
มีเนื้อหามากกว่านี้หมั้ยค่ะ

#27 By จีจี้ (125.26.175.168) on 2009-06-04 18:01
ขอบคุณคร้าบ

#28 By (117.47.44.31) on 2009-06-06 18:10

#29 By (118.174.157.181) on 2009-06-10 18:11
สุโขทัย
#30 By ouzy (124.121.95.82) on 2009-06-11 14:19
254
#31 By (58.10.36.90) on 2009-06-14 12:02
สเดร่เ5tio
#32 By (58.10.36.90) on 2009-06-14 12:03

#33 By (58.8.220.31) on 2009-06-14 13:02

#34 By (58.8.220.31) on 2009-06-14 13:02
มีคำถามไหม
#35 By พัช (125.26.178.146) on 2009-06-15 22:00
ขอบคุณมากนะคะ
#36 By chokoreito (125.24.68.108) on 2009-06-17 18:48

#37 By (117.47.42.222) on 2009-06-20 09:49

#38 By (203.107.198.37) on 2009-06-20 11:50

#39 By (125.26.31.132) on 2009-07-05 13:01
ขอบคุณมากคะ ขออนุญาตนำข้อมูลไปใช้ปรกอบในการสอนประวัติศาสตร์การมืองไทยด้วยคะ
#40 By yenchit (118.172.174.126) on 2009-07-07 01:20
เนื้อดีมากเลยคร๊ะ!

ชอบเกณฑ์ในการแบ่ง

แบบเยอะมาก มาย

แต่ว่า ก้ออยากดั้ยตัวอย่าง

แบบที่เปงของต่างประเทศอ่ะคร่ะ ๆ

ขอบคุง
#41 By แม่มดซ่า (125.26.124.217) on 2009-07-14 14:10
งง
#42 By 12345 (118.172.87.164) on 2009-08-01 10:22

#43 By (112.142.114.202) on 2009-08-09 16:06
ขอบคุณมากค่ะที่ให้ความรู้กับเรา แต้งกิ้ว..
#44 By Sสนุ๊กK (202.149.25.225) on 2009-08-12 18:13
ดีมากคับ
#45 By เฟ (203.172.207.223) on 2009-08-13 11:22
กั้ดส่

#46 By (222.123.205.3) on 2009-08-16 11:00
งง
#47 By (222.123.205.3) on 2009-08-16 11:02

#48 By (203.172.207.223) on 2009-08-20 11:30

#49 By retete (118.175.218.40) on 2009-08-24 16:07
สนีรำไพพเกาดผษโฑ๋ฏฆษฤสหกดเ สนีรำไพพเกาดผษโฑ๋ฏฆษฤสหกดเ สนีรำไพพเกาดผษโฑ๋ฏฆษฤสหกดเ
#50 By (112.142.178.158) on 2009-08-24 20:10
Page: 1 2 3 4

#170 By (125.26.189.90) on 2010-07-15 13:25

sad smile sad smile

#169 By (125.26.189.90) on 2010-07-15 13:21

#168 By (125.26.189.90) on 2010-07-15 12:50

sad smile sad smile

#167 By (125.26.189.90) on 2010-07-15 12:41

#166 By (118.173.242.102) on 2010-07-15 10:52

angry smile tongue embarrassed

#165 By (112.143.5.182) on 2010-07-15 09:05

angry smile tongue embarrassed

#164 By (112.143.5.182) on 2010-07-15 09:05

ก้ดีน๊

#163 By raymub (125.27.234.81) on 2010-07-14 18:35

cry cry

#162 By ตรัน (125.26.110.216) on 2010-07-13 18:51

#161 By 14456 (113.53.44.246) on 2010-07-11 13:19