สมัยประวัติศาสตร์

posted on 17 Dec 2007 20:07 by prangsuwan

สมัยประวัติศาสตร์

 

           การแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์ของไทย คือ การกำหนดช่วงเวลาเพื่อให้เข้าใจเรื่องราวหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย  โดยทั่วไปการกำหนดช่วงเวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของช่วงสมัยใดสมัยหนึ่ง มักจะอ้างอิงเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหรือเป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์  เช่น  การขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งจนถึงปีที่พระองค์สวรรคตหรือสิ้นอำนาจหรือแบ่งตามศูนย์กลางอำนาจการปกครอง  เป็นต้นสมัยประวัติศาสตร์ไทยแบ่งเป็นสมัยย่อยๆได้หลายแบบ เช่น
  1. แบ่งตามราชธานี
  2. แบ่งตามราชวงศ์
  3. แบ่งตามพระนามพระมหากษัตริย์
  4. แบ่งตามพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง
  5. แบ่งตามลักษณะการปกครอง
  6. แบ่งตามรัฐบาล
  7. แบ่งตามแนวประวัติศาสตร์สากล

1. แบ่งตามราชธานีการแบ่งแบบนี้นำชื่อราชธานีของไทย  ได้แก่ กรุงสุโขทัย  กรุงศรีอยุธยา  กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์มาเป็นชื่อยุคสมัย  เริ่มตั้งแต่เวลาของรัฐที่มีมาก่อน  สุโขทัยให้เป็นสมัยก่อนสุโขทัยดังนี้
- สมัยก่อนสุโขทัย ( ราวพุทธศตวรรษที่ 12 - พุทธศตวรรษที่ 17 )
- สมัยสุโขทัย พ.ศ.1792 - พ.ศ.2006
- สมัยอยุธยา พ.ศ.1893 – 2310
- สมัยธนบุรี พ.ศ.2310 – 2325
- สมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2325 ถึงปัจจุบัน

2. การแบ่งตามราชวงศ์การแบ่งตามราชวงศ์ที่ขึ้นมามีอำนาจการปกครองในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น  สมัยอยุธยา แบ่งยุคสมัยตามราชวงศ์ได้ดังนี้
- สมัยราชวงศ์อู่ทอง พ.ศ.1893-1913  และ พ.ศ.1931-1952
- สมัยราชวงศ์สุพรรณภูมิ พ.ศ.1913-1931 และ พ.ศ.1952-2112
- สมัยราชวงศ์สุโขทัย พ.ศ.2112-2172
- สมัยราชวงศ์ปราสาททอง  พ.ศ.2172-2231
- สมัยราชวงศ์บ้านพลูหลวง  พ.ศ.2231-2310

3. แบ่งตามพระนามพระมหากษัตริย์โดยใช้เกณฑ์การขึ้นครองราชย์องค์หนึ่งไปจนถึงการสิ้นพระชนม์ เช่น 
-สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พ.ศ. 1822 ถึง พ.ศ.1841
 
-สมัยพระนารายณ์มหาราช  พ.ศ.2199 ถึง พ.ศ.2231

4.  แบ่งตามพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองการแบ่งตามพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง เช่น สมัยอยุธยาอาจแบ่งได้เป็น 3 ตอน คือ
- สมัยอยุธยาตอนต้น พ.ศ.1893-1991
- สมัยอยุธยาตอนกลาง พ.ศ.1991-2231

- สมัยอยุธยาตอนปลาย พ.ศ.2231-2310

5. แบ่งตามลักษณะการปกครองเช่น สมัยรัตนโกสินทร์อาจแบ่งย่อยเป็น 2 ยุค คือ
- สมัยรัตนโกสินทร์ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ พ.ศ.2325 ถึง พ.ศ.2475
- สมัยรัตนโกสินทร์ยุคประชาธิปไตย  พ.ศ.2475 ถึงปัจจุบัน

6. แบ่งตามรัฐบาลหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี  ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้า  จึงมีการแบ่งยุคสมัยตามคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศในช่วงเวลาต่างๆกัน เช่น
- สมัยรัฐบาลนาย ชวน  หลีกภัย  พ.ศ.2535-2538

- สมัยรัฐบาลนายบรรหาร  ศิลปอาชา  พ.ศ.2538-2539

- สมัยรัฐบาลพลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ  พ.ศ. 2539-2540

- สมัยรัฐบาลนายชวน  หลีกภัย พ.ศ.2540-2544

- สมัยรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณ  ชินวัตร  พ.ศ. 2544-2549

- สมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ  จุลานนท์  พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน

7. แบ่งตามแนวประวัติศาสตร์สากลช่วงเวลาสมัยประวัติศาสตร์ตามหลักประวัติศาสตร์สากล  นิยมแบ่งเป็น 4 สมัย คือ สมัยโบราณ  สมัยกลาง  สมัยใหม่และสมัยปัจจุบัน สมัยประวัติศาสตร์ไทยแบ่งตามแนวประวัติศาสตร์สากลได้ ดังนี้
- สมัยโบราณ  ตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยจนถึงสิ้นรัชกาลที่ 3 สมัยรัตนโกสินทร์
- สมัยใหม่  ตั้งแต่รัชกาลที่ 4 ถึง พ.ศ.2475  เป็นสมัยปรับปรุงประเทศ

- สมัยปัจจุบัน  ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ถึงปัจจุบัน

 

Comment

Comment:

Tweet

comment3, viagra soft tabs 10 pills, age 13-18 dating online, Cialis, discount cigarette cases, cost low viagra, newport cigarettes, Cialis, acomplia and sanofi-aventis, Adult Dating, Dating Sites, adipex online pharmacy online pharmacy, compare cialis levitra, Rimonabant, viagra, free sex dating, Dating Services, levitra viagra, phentermine prozac side effects,

#210 By phentermine (190.145.85.197) on 2010-10-19 13:09

comment3, viagra soft tabs 10 pills, age 13-18 dating online, Cialis, discount cigarette cases, cost low viagra, newport cigarettes, Cialis, acomplia and sanofi-aventis, Adult Dating, Dating Sites, adipex online pharmacy online pharmacy, compare cialis levitra, Rimonabant, viagra, free sex dating, Dating Services, levitra viagra, phentermine prozac side effects,

#209 By phentermine (200.45.94.134) on 2010-10-19 13:09

comment2, viagra, cigarettes for less, Viagra, cigarettes, acomplia mexico, Adult Dating, dating chat sites, adipex and weight loss, lesbian dating sex sites,

#208 By buy cheap levitra spam (174.143.247.84) on 2010-10-19 08:33

comment6, cialis without prescription, Cigarettes, acomplia drug loss weight, Cialis, Phentermine,

#207 By Adipex (66.54.27.1) on 2010-10-19 05:33

comment5, Viagra, Online Dating, Cialis, free online dating sites, cialis.com, Sex Dating, Dating Services, phentermine wiki,

#206 By viagra.com (217.9.0.179) on 2010-10-19 05:33

comment3, viagra, cost of cigarettes, Viagra, cheap discount cigarettes, acomplia order, Cialis, free adult dating local, cialis professional 90 pills, order rimonabant, Viagra, uk sex dating site, knoxville kewish dating services, phentermine, Levitra,

#205 By free dating sites (203.196.17.129) on 2010-10-19 04:05

comment4, handla propecia, köpa ultram,, generic propecia saledrugs4younet, replica watches, cipro side effects in woman, köpa levitra,, cigarette marlboro usa,

#204 By levitra köp (212.121.219.1) on 2010-10-18 20:40

comment4, handla propecia, köpa ultram,, generic propecia saledrugs4younet, replica watches, cipro side effects in woman, köpa levitra,, cigarette marlboro usa,

#203 By levitra köp (207.114.84.199) on 2010-10-18 20:40

kVj3Jn <a href="http://xvupvxpuokzr.com/">xvupvxpuokzr</a>, [url=http://inbiibyxsklp.com/]inbiibyxsklp[/url], [link=http://aaslbdvqkaqw.com/]aaslbdvqkaqw[/link], http://rentzxmkkciw.com/

#202 By jjvzsr (203.196.17.129) on 2010-10-13 23:51

KSzRGn <a href="http://iywnqsorqfbq.com/">iywnqsorqfbq</a>, [url=http://gnatpldxkkao.com/]gnatpldxkkao[/url], [link=http://vbsciswvxtgl.com/]vbsciswvxtgl[/link], http://khudqcotuzaf.com/

#201 By jzxmjnn (212.121.219.1) on 2010-10-13 23:51

#200 By kanjanapon (119.31.126.69) on 2010-10-09 18:44

#199 By (58.11.9.88) on 2010-10-05 16:11

เลิศค่ะcry

#198 By (180.183.45.141) on 2010-09-30 22:11

#197 By อโนทัย (118.173.54.118) on 2010-09-29 18:25

รักแทน

#196 By (110.164.44.95) on 2010-09-20 18:47

โอ้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆopen-mounthed smile confused smile wink surprised smile question

#195 By (182.93.180.33) on 2010-09-10 10:22

#194 By (182.52.8.205) on 2010-09-08 09:39

ดีค